نوروزانه خطاب به ملایان – کام همگان باد روا کام شما نه 

By | ۱۴۰۱-۱۲-۲۹

نوروزانه

کام همگان باد روا… کام شما نه!

ایام همه خرّم و ایام شما نه!

زآنگونه عبوسید که گویی مِی ِ نوروز

در جام همه ریزد و در جام شما نه !

وآنگونه شب اندوده که با صبح بهاری

شام همگان میگذرد شام شما نه!

وآنگونه که خورشید بهارانهء ایران

بر بام همه تابد و بر بام شما نه!

ای مرگ پرستان! بپژوهیدم ودیدم

هردین به خدا ره برد اسلام شما نه !

قهقاه بهاران بسوی خلق به شاباش

پیغام خدا آرد و پیغام شما نه!

ای جز دگر آزاری ِ احکام شمایان

مایان همه را عیدی و انعام شما نه!

از عشق و جمالید چنین دور که گویی..

مام همگان زن بُوَد و مام شما نه!

وآنسان چه غَرام از دلتان کز َتف دانش

خام همگان پخته شود خام شما نه!

واین زلزله کز علم در ارکان خرافه است

خوب همه آشوبد و آرام شما نه!!

واین صاعقه در پردهء اوهام جهانی…

زد آتشو در پردهء اوهام شما نه!!!

وآنگه زِ دوای خِرَد و عاطفه،درمان…

سرسام جهان دارد و ،سرسام شما نه!!

سنجیدم و دیدم که نشانی زتکامل

احکام نِروُن دارد و احکام شما نه!!!

واندر حق فرهنگ هنر پرور ایران…

اکرام عُمَر دیدم و اکرام شما نه!!!

واین قافیهء پیشرو دانشو فرهنگ…

از گام همه بر خورد از گام شما نه!!!

و این مام طبیعت به فرآوردن انسان

وام حَجَرَش هست ولی وام شما نه!!

شادی گهر ما است که ما جان بهاریم

ای ملّتِ گریه بجز انعام شما نه!!

وای دین شما دین الم زآنکه به تسبیح…

جز میم فزایند الفبای شما نه!!!

ای عام شما در بدی و دد صفتی خاص

وَ اِی خاص شما نیک تر از عام شما نه!

پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را

اندام همه زیبدو اندام شما نه!!!

ای مردم مارا بجز اندیشه و دانش

بیرونشُدی از مهلکهء دام شما،نه!!

بس مدرسه هر سوی بسر تا سر ایران…

وا باد !ولی مکتب اوهام شما نه!!!

بادا که به بازار جهان دکهّء هر دین

وا مانَد ُ و دکانک ِاصنام ِشما نه!

ای از پس ِ خون ِ دلمان نوشی جز مرگ

از بهر دل ِ خون ِ دلآ شام شما نه!!!

گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق

نام همشان میبرم و نام شما نه!

یعنی که سرانجام همه خلقان نیکو

خواهم بسر انجام و سرانجام شما نه!!!

سروده زنده یاد اسماعیل خویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *