بیانیه زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار در اعتراض به رفتارهای غیرانسانی با ناهید شیرپیشه و رضوانه احمد‌ خان‌بیگی

By | ۱۴۰۳-۰۴-۱۲

– بانو ناهید شیر‌پیشه مادر دادخواه زنده‌یاد پویا بختیاری که در زندان زنجان در تبعید است و مدت‌هاست در شرایط سخت روزگارش را سپری می‌کند و مورد توهین، ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌ است.
– در بند زنان زندان اوین بانو رضوانه احمد‌خان‌بیگی دیگر زندانی سیاسی نیز در شرایط جسمی بسیار سختی قرار دارد و تحمیل این شرایط در حالی است که این بانوی دربند باردار نیز هستند.
– ما زندانیان سیاسی زندان قزلحصار ضمن حمایت از این بانوان ارجمند، خواستار پایان دادن به درد و رنج آنها، آزادی بی‌قید و شرط‌شان و نیز رهایی تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

این روزها همزمان با افزایش میزان سرکوب در جامعه و متعاقب آن فشار در زندان‌ها علیه زندانیان سیاسی و خانواده آنان و همچنین اوج گرفتن بیش از پیش ستم و محدودیت علیه کنشگران آزادیخواه میهن، شوربختانه همچنان شاهد انتشار گزارش‌هایی مبنی بر پایمال کردن حقوق و کرامت انسانی شهروندان معترض و زندانیان سیاسی توسط نهادهای امنیتی و قضایی هستیم و بدون شک بیدادگران می‌خواهند با این اقدامات به جامعه ترس و هراس تزریق کنند.

رضوانه احمد خان‌بیگی، ناهید شیرپیشه

در آخرین مورد بر پایه گزارش‌ها خبردار شدیم که این رفتارهای بیدادگرانه و غیرانسانی علیه دو تن از زندانیان سیاسی اعمال شده‌است.

نخست پیرامون بانو ناهید شیر‌پیشه مادر دادخواه زنده‌یاد پویا بختیاری که در زندان زنجان در تبعید است و مدت‌هاست در شرایط سخت روزگارش را سپری می‌کند و مورد توهین، ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌ است.

از سوی دیگر در بند زنان زندان اوین بانو رضوانه احمد‌خان‌بیگی دیگر زندانی سیاسی نیز در شرایط جسمی بسیار سختی قرار دارد و تحمیل این شرایط در حالی است که این بانوی دربند باردار نیز هستند.

بدون تردید ادامه اینگونه رفتارها با بانوان زندانی سیاسی مصداق آشکار نقض حقوق بشر بوده و سبب ایجاد آسیب‌های مضاعف بر جان و روان آنان خواهدشد.

ما زندانیان سیاسی زندان قزلحصار ضمن حمایت از این بانوان ارجمند، خواستار پایان دادن به درد و رنج آنها، آزادی بی‌قید و شرط‌شان و نیز رهایی تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

امضاکنندگان:
زرتشت احمدی راغب
احمدرضا حائری
رضا سلمانزاده
مصطفی رمضانی
رضا محمد حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *