Category Archives: Africa

بهای تبعیض، از ژوهانسبورگ تا تهران

By | ۱۳۹۷-۰۵-۰۸

فیلم مستند «بهای تبعیض» موضوعی نوین دارد؛‌ مقایسه‌ بین آفریقای جنوبیِ تحتِ حکومتِ آپارتاید و سرکوب اقلیت بهایی توسط جمهوری اسلامی در ایران. اولی یکی از شناخته ‌شده‌ترین موارد تبعیضِ نظام‌مند در قرن بیستم است و با ابعاد وسیعِ تبعیض در دومی تازه داریم آشنا می‌شویم. فیلم می‌کوشد بامقایسه بین این دو پدیده دردناک درک… ادامه مطلب »