Tag Archives: آن در امتداد

هنوز یکسال نگذشته، کدام آبان؟! همان آبان که ردّ خونین آن در امتداد تاریخ می‌ماند

By | ۱۳۹۹-۰۸-۲۴

یک سال پیش در چنین روزهایی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران اعتراضاتی شکل گرفت که به «آبان۹۸» معروف شد. دامنه‌ی این خیزش مردمی به اندازه‌ای وسیع و شعارها و خواسته‌های معترضان به اندازه‌ای روشن بود که جمهوری اسلامی شمشیر از رو بست و به قلع و قمع مردم پرداخت. تظاهرات و تجمع در ۳۰… ادامه مطلب »