آخوند در حال خريد سيگار در فرودگاه بيروت!, خريد معادل 2 ميليون تومان سيگار خارجی، پس چه شد مصرف کالای داخلی؟!

By | 2018-08-12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.