جنون قدرت در نظام ولایت فقیه

By | 2019-04-27

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند یک نظام مردم‌سالار است، اما درواقع مردم‌سالار که نیست هیچ، حتی نهاد‌های وابسته به خود نظام اسلامی هم بنگاه‌هایی تحت امر رهبری و هزینه‌ساز برای مردم هستند. در جمهوری اسلامی یک نفر است که حرفش بس است: ولایت مطلقه فقیه!در این ویدئو ساختار نظام جمهوری اسلامی و نهادهای آن که حتی به اصطلاح «انتخابی»هایش، مانند مجلس و ریاست جمهوری، نیز در عمل «انتصابی» هستند، به تصویر کشیده شده است.