فراخوان برگزاری تجمع در برابر صندوق‌های رای انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١۴٠٠

By | 2021-06-02

همان‌گونه که می‌دانید جمهوری اسلامی برای اخذ رأی ایرانیان ساکن خارج از کشور،  ۱۳۳ حوزه و نمایندگی دایر خواهد کرد.

دست‌اندرکاران کارزار «رای نمی‌دهم» درخواست دارند که در روز انتخابات، در برابر شعب اخذ رای خارج کشور گرد هم آئیم تا همسو با شهروندان ساکن ایران، فریاد اعتراض آنها و محکومیت انتخابات نمایشی ریاست جمهوری ١۴٠٠را به گوش جهانیان برسانم.

اگر شما نیز مایل به مشارکت در این حرکت سراسری هستید و در محلی زندگی می‌کنید که شعبه اخذ رای در آن خواهد بود، جهت هماهنگی و همراهی با آدرس  @Ray_nemidaham1400 در تلگرام و آدرس ایمیل  raynemidaham@gmail.com تماس بگیرید.

پیش به سوی تحریم فراگیر و فعال انتخابات فرمایشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.