تهران، ۴ اردیبهشت – تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

تهران، ۴ اردیبهشت – تجمع فرهنگیان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض بە عدم دریافت پاداش سال ٩٧ با شعار “ما همە همبستەایم، از وعدە ها خستەایم.”