سکته همزمان هر سه متهم پرونده بانک سرمایه

By | ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

بگفته قاضی پرونده بانک سرمایه زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند “نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.”

اشاره او به سه نفر از مدیران بانک سرمایه بوده است.

این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره این بانک هستند.

کاظمی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر رفاه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی مسعودی گفته: “در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری حبس را تحمل کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.”

سه متهم اصلی بانک سرمایه هیئت که همگی از مدیران این بانک بوده‌اند به “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران (از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی) و بیش از چهل مورد مشارکت در خیانت در امانت” متهم شده‌اند.