توهین «عزیزی» نماینده شیروان در مجلس به کسانی که خواهان پخش موزیک در یک مراسم بودند. شما مغزتان به اندازه «مغز گنجشک»است

By | ۱۳۹۸-۰۲-۳۰

این نماینده‌ی فاسد پیش‌تر با بوسیدن عکس رحمانی فضلی و همچنین امضاء جمع کردن برای حمایت از سعید مرتضوی، جنجال بپا کرده بود!