حسن روحانی به اروپا گفت : نفت ما را نقد یا نسیه بخرید تا به برجام متعهد بمانیم

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۲

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اروپا گفت که اگر نفت ایران را “نقد یا نسیه بخرد” و پول آن را در اختیار حکومت اسلامی ایران بگذارد، جمهوری اسلامی ایران هم حاضر است متقابلاً کاهش تعهدات خود را به برجام متوقف سازد.

حسن روحانی سپس هشدار داد که اگر تا دو روز دیگر، یعنی تا پنجشنبه پنجم سپتامبر، اروپایی ها این شرط حکومت اسلامی ایران را تأمین نکنند، این کشور گام سوم را برای کاهش تعهدات خود نسبت به برجام برخواهد داشت.

پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، صریحاً از کشورهای اروپایی خواسته بود که نفت ایران را بخرند و پول آن را در اختیار این کشور بگذارند، تا جمهوری اسلامی ایران کاهش تعهدات خود را نسبت به برجام متوقف سازد.

 

حسن روحانی که این سخنان را در مجلس شورای اسلامی ایران ایراد می کرد همچنین گفت که تهران آماده است که تنها در چارچوب گروه پنج به علاوه یک با دولت کنونی آمریکا مذاکره کند آنهم مشروط به اینکه آمریکا تحریم های جدید خود را علیه جمهوری اسلامی ایران لغو نماید.

روحانی تأکید کرد که سیاست های جمهوری اسلامی ایران را رهبر آن، آیت الله علی خامنه ای، تعیین می کند و حکومت اسلامی ایران هیچ تصمیمی برای انجام مذاکرۀ دوجانبه با آمریکا نگرفته است.

حسن روحانی در جای دیگری از سخنان خود افزود که در نتیجۀ مقاومت ثمربخش جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم های بی سابقۀ آمریکا، نگاه این کشور به حکومت ایران طی شانزده ماه گذشته تغییر کرده به طوری که به ادعای حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران، توانسته “آمریکا را در انزوا قرار بدهد.”

روحانی گفت که دولت او هیچگاه “راه دیپلماسی را نبسته و نخواهد بست”، هر چند او از رقبای سیاسی خود در قدرت از جمله از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست که “تقابل و دوگانگی در کشور درست نکنند.” روحانی خطاب به منتقدانش در “رسانه های جمعی” گفت : “شرایط ما شرایط دوگانگی نیست” و “شرایط امروز کشور سخت و پیچیده است” و شرط عبور از مشکلات فعلی “وحدت و یکپارچگی است”. روحانی تلویحاً جناح محافظه کار جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در مخالفت با او “حرف های دشمن”، یعنی آمریکا، را تکرار می کنند.