شب دوم محرم، لب ساحل، بندر لاذقیه سوریه و همزمان کشتی حامل ۲ میلیون بشکه نفت مفت مردم ایران به سوریه نزدیک میشود / مدافعان حرم از این حرم ها دفاع می کنند تا مشروب و رقص این مسلمانان در محرم حرام نشود

By | ۱۳۹۸-۰۶-۱۲