در روستاهای زلزلەزدە در سرپل ذھاب، مردم آب ندارند ولی نظام آخوندی برای ساخت صحن و شبستان طلا برای قبر امامان شيعه در عراق با پیامک پول جمع میکند!

By | 2018-07-09

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.