احمدی نژاد در حصارک: اگر میگن پول نیست یک تماس با من بگیرند تا من جاهایی که پولها خوابیده نشون بدم

By | 2018-09-16

احمدی نژاد در حصارک نظام را زیر سوال برد و گفت: اگر میگن پول نیست یک تماس با من بگیرند تا من جاهایی که پولها خوابیده نشون بدم. احمدی نژاد جرات دارد آدرس بیت رھبر نظام را بدھد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.