علي رغم تكذيب ها؛ قاليباف رييس بنياد مستضعفان مي شود

By | 2018-11-11

با نزدیک شدن به ماه های پایانی حکم ۵ ساله سعیدی کیا؛ شنيده ها از قطعی شدن رياست قاليباف بر بنياد مستضعفان خبر مي دهند.

به گزارش جيب نيوز،در حاليكه منابع خبري  موثق از حضور محمد باقر قاليباف در كسوت رياست بنياد مستضعفان خبر مي دهند، اما همچنان دغدغه ضرورت چابك سازي اين نهاد عظيم عمومي مطرح مي شود.

بنياد مستضعفان يك نهاد عمومي با ١١هلدينگ اقتصادي نقش زيادي در اقتصاد ايران دارد. در عين حال سال ها به دليل عدم شفافيت و پرداخت ماليات از يك سو و چابك نبودن مورد انتقاد بوده است.

در اين راستا بايد ديد، حضور قاليباف به شفاف شدن صورت هاي مالي شركت هاي زير مجموعه اين نهاد عمومي مي انجامد؟ آيا حضور شهردار پيشين تهران منجر به سبك سازي اين نهاد عظيم عمومي مي انجامد.

اگرچه گفته مي شود،سهم بنياد مستضعفان از اقتصاد كشور كمتر از يك درصد است اما آيا توانسته است در همين مقدار نقش با كيفيتي در اقتصاد كشور ايفاء كند يا نياز دارد با چابك سازي و سبك سازي زير مجموعه هايش بر كيفيت حضورش در اقتصاد بيفزايد نه كميت .

رييس وقت بنياد مستضعفان در سال ٩٥ در حالي از واگذاري برخي شركت هاي زير مجموعه اش در بورس اوراق بهادار خبر داد اما همچنان در واگذاري برخي ازين شركت ها وقفه ديده مي شود.

ضمن اينكه برخي از شركت هاي زيرمجموعه با سهامدار عمده بنياد مستضعفان كه اكنون در بورس هستند، به لحاظ مالي در وضعيت چندان مناسبي بسر نمي برند مانند بيمه سينا كه مدت هاست از زيان انباشته چند ميلياردي برخوردار است و طبقه صورت هاي مالي اش در آستانه قرار گرفتن در ماده ١٤١ قانون تجارت است.

در نهايت بايد ديد محمدباقر قاليباف چه راهي را براي تبديل اين توپ بستكبال به پينگ پنك جهت چابك سازي در پيش مي گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.