افزایش ۱۳۰ درصدی خرید خانه توسط خارجی ها در ترکیه/ عراق و ایران در صدر

By | 2018-11-21

طی این مدت شهروندان عراق با خرید هزار و 439 واحد مسکونی مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند. اتباع ایرانی با 557 واحد مسکونی در رتبه دوم قرار گرفته اند.

فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش 134.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 2017 روبرو شد.

خبرگزاری آناتولی نوشت: خرید خانه توسط اتباع خارجی در ترکیه طی ماه اکتبر امسال با افزایش 134.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 2017 به رقم 6 هزار و 276 واحد رسید.

بر اساس داده های سازمان آمار ترکیه، طی این مدت خرید خانه مسکونی توسط شهروندان ترک نیز با افزایش 19.2 درصدی روبرو بوده است. طی ماه اکتبر در سرتاسر ترکیه 146 هزار و 536 واحد مسکونی خرید و فروش شده است.

شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر به ترتیب بیشترین میزان خرید و فروش خانه را به خود اختصاص داده اند. 51.1 درصد از خانه های معامله شده برای اولین بار به فروش رسیده اند.

اتباع خارجی طی ماه اکتبر بیشترین خانه در ترکیه را از شهرهای استانبول، آنتالیا، بورسا، آنکارا و یالووا خریداری کرده اند.

طی این مدت شهروندان عراق با خرید هزار و 439 واحد مسکونی مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند. اتباع ایرانی با 557 واحد مسکونی، کویت 378 خانه، آلمان با 341 و روسیه با 336 واحد مسکونی نیز در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.