اسماعیل بخشی بر اثر ‘شکنجه’ در بیمارستان بستری شد

By | 2018-11-29

اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه بر اثر شکنجه در بیمارستان بستری شد. گزارشها حاکی است که صورت او کبود و متورم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.