حرف های سخیف یک استاد دانشگاه مشهد در مورد ریشه ها و محسنات حجاب!

By | 2018-12-07

به گزارش ایسنا، هادی وکیلی عضو هیئت «علمی» دانشگاه فردوسی مشهد در سلسله جلسات چهارشنبه‌های عفاف و حجاب (که قاعدتا در مقابل چهارشنبه های سفید علم شده است) ادعا کرد که می خواهد به بررسی حجاب از منظر تاریخی بپردازد.

او در خصوص واژه حجاب اظهار کرد: آن‌چه که ما واژه حجاب را برای آن به کار می‌بریم، پوشش، پوشاک و… است!  وکیلی مدعی شد آگاهی‌های محدودی که از دوره پیشاتاریخی داریم، مبتنی‌ بر اسطوره و آگاهی‌های باستان‌شناسان در قاره‌ها، کوه‌ها، نقش‌برجسته‌ها و … آن‌چه که کشف شده و ما در اختیار داریم، نشان‌دهنده انسان زن و مرد پوشیده است!

وکیلی که به راحتی تاریخ و پیشاتاریخ را تحریف می کرد و به نظرش این دو فرق چندانی هم با هم نداشتند گفت: در بیشتر نقش‌برجسته‌ها، نقاشی‌ها و … تصاویر انسان بیشتر مرد و به‌ندرت تصویر زن دیده می‌شود. مساله پوشش اختصاص به زن ندارد و در قاعده جامعه بشری باید زن و مرد پوشیده باشند. آن‌چه که در تصاویر از پیشاتاریخ مانده پوشیدگی زن و مرد است. مفهوم پوشیده‌بودن در دنیای قدیم شامل سه قطعه لباس بوده که شامل لباس سر، تن، پا است که عمدتا در آثار به جا مانده دیده می‌شود!!!

او در ادامه توضیحات و توجیهات خود در مورد حجاب تا آنجا پیش رفت که به اظهارات نژادپرستانه متوسل شد و گفت: تقریبا تمام ادیان بدون استثناء ادیان الهی و ادیان بشری قائل به حجاب بودند اما در دو مقطع نمونه‌هایی از حداقلی‌بودن پوشش را می‌بینیم. در برخی قبایل غیرمتمدن نمونه‌هایی را بعضی از جامعه‌شناسان گمانه زدند که در جنگل‌های آفریقا و آمازون در بالای آسیا و شبه قاره هند به صورت احتمالات در مناطق استوایی به ویژه قبایل که در جنگل‌ها بودند، پوشش حداقلی داشتند. که زندگی آن‌ها مبتنی‌بر یک زندگی بسیار ابتدایی که به زیست حیوانی نزدیک‌تر از زیست انسانی بوده است. در حد محدودی در تمدن یونان باستان و قبل از ورود به مسیحیت به این منطقه نیز شواهد و نمونه‌هایی از مجسمه‌های عریان داریم. در عین حال در همان جامعه تصاویری که از سقراط و ارسطو برای ما به جا مانده انسان‌هایی است که لباس سر، تن و پا دارد!؟

وی به تمجید از مجازات های دوران برده داری و فئودالی علیه زنان پرداخت و گفت «عبور از خط قرمزهای روابط جنسی به شدت قبیح تلقی شده و در اکثر تمدن‌ها مجازات سنگین داشته است.»

وی درباره مسئله حجاب در وضعیت حال حاضر مدعی شد: به لحاظ آماری چیزی رخ نداده است. ما همیشه بیش از واقعیت موجود حجاب، مطرح می‌کنیم! تفاوت اجتماعی بین زنان باحجاب و بی‌حجاب وجود دارد. زنان باحجاب تا زمانی که کاری در جامعه نداشته باشند حضور پیدا نمی‌کنند اما زنان بی‌حجاب برای نمایش خود به خیابان می‌آیند که میزان تظاهر در این طیف بیشتر است.

وکیلی ادامه داد: در دوره معاصر دچار بحران هویت شده‌ایم. دل بحران هویتی فرد نسبت‌ به خودش کم‌بینی و خودکم‌بینی و پریشانی است. در بحران هویت یک منی وجود دارد که از من بهتر است که با آن همذات‌پنداری کرده و خود را شبیه آن و تبدیل به هویت ثانویه می‌کند که درمان آن بازگشت به هویت ایرانی اسلامی است. در گسترش حجاب‌ستیزی شواهد نشان می‌دهد که دشمنان اسلام نقش دارند. حجاب یکی از ویژگی‌های مهم هویت ظاهری و بیرونی است. اگر پوشش عوض شود، اعلام به تغییر هویت شده است. حجاب در انقلاب سلاح بزرگ انقلابیون است.

در خاتمه وکیلی نظرات کارشناسانه خود را درباره «تاریخچه» رنگ مشکی چادر ارائه کرد و گفت: رنگ پوشش در تاریخ باستان متنوع و علاوه بر آن تنوع جنس نیز داریم. حجاب زن برای این است که جاذبه‌های زن در محیط عمومی کم و در محیط خصوصی عرضه شود. حجاب جاذبه‌های جنسی را کم‌کرده و جاذبه‌های واقعی را بیش‌تر می‌کند. در سه دوره از ادوار رنگ مشکی برای پوشش عرف جامعه پذیرفته شد. رنگ مشکی را اُبهت و متانت می‌دانستند ولی قاعده به پوشش مشکی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.