هتل ٥ ستارە علی انصاری از معتمدین بیت آیت اللە خامنەای، رد پای فساد کلان و اختلاسهای بزرگ بیت رهبری

By | 2018-12-13

آواتودی – بنابر اسنادی کە آواتودی بە آنها دست یافتە، علی انصاری از معتمدین بیت آیت اللە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، از عوامل اصلی خروج ارز دولتی تحت عنوان سرمایە بانک آیندە از ایران و ساخت یک هتل ٥ ستارە مجلل در دبی است. علی انصاری با خارج کردن ارز بانک آیندە کە بخشی از آن سرمایە فرماندهان سپاه پاسداران است، پروژەای تحت نام ” هتل دبی” کە درحال ساخت است را خریداری کردە است. آواتودی اسناد زمین، قرارداد ساخت و اطلاعات لازم را منتشر می کند کە میتوانید در زیر مشاهدە کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.