نماينده مجلس خطاب به کارمند: «تو … می‌خوری از من دستور نمی‌گیری!

By | 2018-12-17

اين مردک «محمدباسط ‌درازهی»، یکی از «کارکنان شورای نگهبانِ احمد جنتی» و نماينده  سراوان در مجلس است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.