ببینید چگونه غارتگران حاکم بر ایران مردم نجیب این کشور را به خاک سیاه نشانده اند. این قوم ظالم ضد ایرانی باید برود

By | 2019-02-22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.