آخوند: مالك اشتر در مسجد به يك كور گفته برو اونطرف بنشين؛ كور گفت نميروم/ فکر می کنيد بعد چه شد؟

By | 2019-02-23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.