وضعیت سیل روستای بابازید شهرستان پل دختر آب گاز برق قطع و راهها مسدود اند

By | 2019-03-26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.