خواندن سرود « ای ایران ای مرز پرگوهر» توسط سیل عظیم شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت جانباختگان سیل شیراز، پنجشنبه شب ۸ فروردین, تصاویری از گل گذاری و روشن کردن شمع به یاد جانباختگان سیل در دروازه قرآن ۸ فروردین

By | 2019-03-29


تصاویری از گل گذاری و روشن کردن شمع به یاد جانباختگان سیل در دروازه قرآن ۸ فروردین

مراسم شیراز: می گفتند بروید به نماز جمعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.