سیل در روستای خرسدرعلیا “پلدختر” / زندگی مردم را برد. خانه و کاشانه ای که در فقر و تنگدستی ساخته بودند. حالا آن را هم ندارند

By | 2019-04-02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.