شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» ( خامنه ای )دانشجویان دانشگاه تهران / ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند

By | 2019-05-13


ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به طرح‌های حجاب و عفاف، قوانین کمیته انضباطی و گشت ارشاد