(هنرمندان حاضر در کلیپ) از جمله نوازندگان خیابانی هستند که دستگیر شدند

By | 2019-05-24

مهرداد مهدی و آسو کوهزادی (هنرمندان حاضر در کلیپ) از جمله نوازندگان خیابانی هستند که دستگیر شده و فتا در صفحه اینستاگرامشان درج کرده که به دستورمقامات قضایی”به دلیل انتشار محتوای مجرمانه” (!) صفحه‌شان مسدود شده است