بحران بیکاری ۶۳ درصدی زنان تحصیلکرده در ایران

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۱

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در باره بحران بیکاری زنان تحصیلکرده گفت: «درحال حاضر ۵۳ درصد دانشجویان دختر رشته‌های تخصصی را در دانشگاه دنبال می‌کنند؛ اما فاصله بین رشد تحصیلات و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد است.

از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۶۳ درصد است که نرخ خوبی نیست؛ چراکه دچار آسیب اجتماعی و سرخوردگی زنان می‌شود.»

معصومه آقاپورعلیشاهی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه در ایران هنوز استفاده مدیریتی از زنان نشده است، گفت: «در مجلس دهم تلاش بسیاری در ارتباط با عدالت جنسیتی صورت گرفت و در دولت دوازدهم بنا بود که ۳۰ درصد از مدیران ارشد را زنان تشکیل دهند با این تفاوت که خواسته ما درخصوص وزرای زن عملی نشد.»

یادآوری می‌شود که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۳۱/۱/۹۳ نیز به نقل از زهرا اخوان، کارشناس مسائل اجتماعی و زنان در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ که با حضور روحانی برگزار شد، نوشته بود: « بحران بیکاری در کشور به ویژه در خصوص زنان بیداد می‌کند که امروز ۶۳ درصد زنان تحصیل‌کرده بیکار هستند.»

این کارشناس مسائل اجتماعی و زنان در همان همایش افزوده بود که «متاسفانه دختران جامعه در پی کسب و کار به دام می‌افتند که در این زمینه بنده هشدار می‌دهم. در حقیقت اگر به مشکلات فرهنگی و اقتصادی رسیدگی نشود در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بحران خواهیم بود.»

سیر صعودی اخراج زنان از کار

براساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ۱۸ ماه مشخص گردید که از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به‌کار ۴۷ هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده ‍اند.
سهم زنان در بازارکار به مساله اقتصاد و منافع سرمایه‌داران مدام در نوسان است. زمانی سرمایه‌داران به نیروی کار بیشتری نیاز دارند زنان را بکار تشویق می‌کنند و برعکس زمانی لشکر عظیم بیکاران چه زن و چه مرد بیرون کارخانه‌ها صف بسته‌اند دیگر نیازی به‌کار ارزان‌تر زنان هم ندارد و آنان روانه خانه می‌گردند و کار خانگی و مادری کردن مجانی و بی‌اجر ومزد را برای زنان جایگزن کار با حقوق و دستمزد در بیرون از خانه می‌کنند .
ایران کارگر :