” افشای فساد مالی همسر قاسم سلیمانی و محمدعلی جعفری”

By | 2019-06-10

مرتضی الویری شهردار سابق تهران: ۱۲پرونده تخلف جدی و محرز همسر قاسم سلیمانی و همسر جعفری به قوه قضاییه برای پیگیری داده شد اما مسکوت ماند. این پرونده‌ها در قالب ۱۲گزارش به قوه قضاییه رفته است…