یادآوری جنایت قالیباف در کوی دانشگاه

By | 2019-07-10

سخنان قالیباف در ارتباط با جنایات کوی_دانشگاه در ‎١٨_تير سال ۱۳۸۲

«در شورای امنیت کشور با دعوا، شأن جلسه را اصلا رعایت نکردم و گفتم امشب هرکس درکوی دانشگاه بیاید ‎لوله ‌اش میکنم! محکم ایستادم و مجوز تیراندازی را گرفتم.»