بانک پاسارگاد ۸۲ شرکت و یک دانشگاه دارد؛ آیا خلاف قانون نیست؟

By | ۱۳۹۸-۰۵-۱۰

بنگاه‌داری بانک‌ها شاید روال پذیرفته شده در همه کشورها باشد، اما افراط در آن مورد پذیرش آزادترین اقتصادهای جهانی هم نیست.

به گزارش «نود اقتصادی» بنگاه‌داری بانک‌ها شاید روال پذیرفته شده در همه کشورها باشد، اما افراط در آن مورد پذیرش آزادترین اقتصادهای جهانی هم نیست.

در این زمینه بانک‌های کشورمان نیز گرچه به‌ظاهر چندان سهام غیربانکی ندارند، اما بررسی‌های آماری خبرنگار «نود اقتصادی»، نشان می‌دهد در هزارتوی بنگاه‌داری این بانک‌ها در برخی موارد تا بیش از ۱۰۰ شرکت تودرتو نیز دیده می‌شود.

در این زمینه در وب‌سایت بانک پاسارگاد ۲۱ شرکت و یک دانشگاه دیده می‌شود که بانک این شرکت‌ها را زیرمجموعه‌های مالی خود کرده است، اما زمانی‌که جستجویی در همین زیرمجموعه‌ها انجام می‌دهیم، خود این شرکت‌ها نیز دارای زیرمجموعه‌های گسترده‌ای هستند، به‌طوریکه این بانک ۸۲ شرکت در زیرمجموعه خود دارد البته همان‌طور که گفته شد ممکن است برخی شرکت‌ها از قلم افتاده باشد.

حال این سوال مطرح می‌شود آیا با این میزان از بنگاه‌داری، بانک می‌تواند نقش خود به عنوان تامین‌کننده نقدینگی برای تولید را بازی کند؟ همچنین با توجه به اینکه بانک‌ها به طور شفاف حجم فعالیت غیربانکی خود را اعلام نمی‌کنند این شائبه وجود دارد که بانکها در التهابات همه بازارها نقش اساسی دارند.