بیانیه ۳۲۱ فعال اجتماعی : بیاری مردم ایران در مقابله با کرونا بشتابید!

By | 2020-03-06
ما خواهان نظارت مستقیم و ساماندهی مقابله با کرونا در ایران، از طرف سازمان بهداشت جهانی و نهادهای بین المللی هستیم، حکومت اسلامی لیاقت به عهده گرفتن این مقابله را ندارد.
اپیدمی کرونا در ایران به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده است.  جمهوری اسلامی نه تنها درمقابله با کرونا اقدامی انجام نمیدهد بلکه خود عامل اصلی شیوع این بیماری است. به همین دلیل  امروز ایران به یک مرکز شیوع کرونا در منطقه و در جهان تبدیل شده است.

ما امضا کنندگان این طومار از سازمان بهداشت جهانی، پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ، دولتها، و از همه نهادهای بین المللی میخواهیم, اقدامات عاجلی را در در دستور بگذارند.
برای جلوگیری از گسترش این بیماری در ایران و از طریق ایرانیان آلوده به ویروس در دنیا، باید فورا اقداماتی در دستور همه ما قرار بگیرد.
سازمان بهداشت جهانی و همه نهادها و دولتهایی که کمک میکنند، باید بکوشند این کمکها مستقیم به دست مردم برسد. دیگر دوران مماشات و چشم فرو بستن بر  جنایات این حکومت باید سپری شود. امروز در مقابل بی کفایتی و بی لیاقتی این حکومت در مقابله با کرونا، که به مرگ دهها نفر انجامیده، و برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر انسانی، باید با جدیت و بدون پرده پوشی اقدام کرد.

باید از جمهوری اسلامی خواست که توصیه های سازمان بهداشت جهانی را فورا و همه جانبه عملی کند، اطلاعات درست در مورد آمار مبتلایان و قربانیان کرونا را اعلام کند، تجارب سایر کشورها را به مردم منتقل کند و کلیه نیازهایی که برای تک تک شهروندان برای پیشگیری یا درمان کرونا لازم است به رایگان و با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار داده شود، هر شهر و منطقه ای که لازم است فورا قرنطینه شود و اماکن پرجمعیت مانند مدارس و دانشگاهها و مراکز تولیدی و غیره تا رفع بحران کرونا تعطیل شود. در ایران پزشکان و پرستاران و کسانی که در خط اول مقابله با بیماری کرونا هستند، قربانی نبود امکانات پزشکی و بهداشتی لازم شده و تا کنون چندین نفر جان خود را از دست داده اند، به این وضع باید فورا خاتمه داده شود. امکانات بهداشتی و پزشکی و کمکهایی که جامعه بین المللی روانه ایران میکند،  باید مستقیم در اختیار بیمارستانها قرار گرفته و از دخالت سپاه و حکومت اسلامی و احتکار و سوء استفاده از این امکانات جلوگیری شود.

مدارس، دانشگاهها، مراکز تجمع مردم و مراسم مذهبی در همه جا تعطیل شود. درمان برای عموم آحاد جامعه رایگان شود و هزینه های زندگی خانواده هایی که بدلیل ابتلا به کرونا و یا بدلیل تعطیلی کارشان درآمدی ندارند، تامین گردد. از کودکان کار باید با اختصاص مکان های مناسب و بهترین امکانات بیشترین مراقبت بعمل آید.

همه زندانیان  فورا آزاد شده و یا به آنها مرخصی داده شود تا در زندانهای بی امکانات حکومت اسلامی قربانی کرونا نشوند.

ما خواستار آن هستیم که هر نوع مانعی از طرف جمهوری اسلامی برای اعزام هیاتهائی از سوی سازمان بهداشت جهانی  و پزشکان یدون مرز و دیگرنهادهای ذیربط به ایران رفع شود و این نهادها بتوانند آزادانه در مراکز درمانی و هرجایی که لازم است حضور پیدا کنند و بتوانند نظارت لازم را بعمل آورند، و مقابله با بیماری کرونا را مستقیما مدیریت کنند.
ما از دولتها و اتحادیه اروپا میخواهیم که جمهوری اسلامی را بخاطر بی مسئولیتی، عدم اطلاع رسانی و شفافیت و نقش مخربی که در شیوع ویروس کرونا در ایران ایفا کرده است محکوم کرده و این حکومت  را به انجام اقدامات لازم در مقابله با بیماری کرونا متعهد نمایند. در مقابل بی کفایتی و بی لیاقتی این حکومت در مقابله با کرونا و برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ و غیر قابل مهار انسانی، باید قاطعانه و با جدیت و بدون حسابگریهای دیپلماتیک اقدام کرد.

امروز جامعه ایران بخاطر بی مسئولیتی حکومت، به یک کانون اشاعه ویروس کرونا در سراسر جهان تبدیل شده است. تنها به کمک و همیاری دولتها و سازمانهای جهانی و حمایت از اعتراض مردم در ایران است که میتوان بیماری کرونا را در ایران مهار کرد. با تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به انجام اقدامات لازم برای مقابله با بیماری کرونا، به یاری مردم ایران بشتابیم.
امضاها :
١/ بهنام ابراهیم زاده
٢/ شهناز مرتب ، مسئول کمیته انتگراسیون در آلمان
٣/ شهلا خباز زاده
٤/ سیما بهاری
٥/ اندیشه علیشاهی
٦/ حمید رحیم پور
٧/ آرام بیات ،  مربی رقص ، طراح رقض
٨/ بابک یزدی
٩/ میترا دانشی
١٠/ عیسی ابراهیم زاده
١١/ شیوا رشیدی
١٢/ شاپرک شجری زاده
١٣/ شبنم شجری زاده
١٤/ حسین موسوی
١٥/ سعید کلهر
١٦/ سوسن صابری
١٧/ سجاد اکبری
١٨/ عمر معروفی
١٩/ سیامک سهراب منش
٢٠/ عباس محمد پور
٢١/ محمد علی زاد
٢٢/ چنور جوانرودی
٢٣/ نسرین قنبری
٢٤/ حسین محققین خلاقی
٢٥/ خالد تدبیری
٢٦/ سیاوش مدرسی
٢٧/ کیومرث مظفری فعال سیاسی
٢٨/ آذین سعادتی اشموتزر
٢٩/ هرمز رها
٣٠/ مهین کابلی
٣١/ شهین کابلی
٣٢/ مانوشاک حجازی
٣٣/ تارا حجازی
٣٤/ مهین علیپور
٣٥/ فرزانه قاسمی
٣٦/ دکتر فریده گلشائیان
٣٧/ بهنوش زرین کمر،
٣٨/ رویا زرین کمر،
٣٩/ بهناز زرین کمر،
٤٠/ سکینه اسودی قوشچی،
٤١/ مارسیا مهدی پور
٤٢/ ارام سنندج
٤٣/ فرهاد رمضانعلی ،
٤٤/  ناصر کشکولی،
٤٥/  آسیه قربانی،
٤٦/ اسعد یارمحمدی
٤٧/ یوسف قادری،
٤٨/ خیام قادری ،
٤٩/ زهرا قادری
٥٠/ ثریا کریمی
٥١/ مهوش گلپریان
٥٢/ فاطمه طباطبایی
٥٣/ زری صمدی
٥٤/ محمود نجفی
٥٥/ عبدل گلپریان
٥٦/ حسن آقایاری
٥٧/ جلیل جلیلی
٥٨/ علی مقدم
٥٩/ داریوش شریفیان
٦٠/ علی قادری
٦١/ یدی محمودی
٦٢/ الهه قهرمان
٦٣/ شایسته طاهر خانی
٦٤/ انوشیروان ساسان زاده
٦٥/ میلاد رابعی
٦٦/ شادی خانلری
٦٧/ سیامک زارع
٦٨/ جمشید آستراکی
٦٩/ شاهدخت طاهرخانی
٧٠/ مینا سحر
٧١/ مریم ناوه
٧٢/ شهرام فریدونی
٧٣/ ملک چراغی
٧٤/ جمشید صارم زاده
٧٥/ لیلا مکری
٧٦/ ستار نوری زاد
٧٧/ هه ژار  علی پور
٧٨/ یاسمن قندچی
٧٩/ فرشاد حسینی
٨٠/ مهرداد زرنگار
٨١/ داود آرام
٨٢/ سمیرا مقدس
٨٣/ سهیلا فرهنگ
٨٤/ بهرام جهانبخش
٨٥/ فریبا رشیدی
٨٦/ ودا ایلکا
٨٧/ جان رستمی
٨٨/ فرزانه درخشان
٨٩/ لیلا محمدی
٩٠/ هتاو عبدالهی
٩١/ مجید آذری
٩٢/ مینا صراف
٩٣/ عزت اله ریاضتی
٩٤/ صابر رحیمی
٩٥/ جمال گل حسینی
٩٦/ مینا سحر
٩٧/ پروین معاذی
٩٨/ ثمین نیکبخت
٩٩/ خلیل حواری نسب
١٠٠/ رضا جوانمیری
١٠١/ مراد فتاحی
١٠٢/ احمد مقیمی
١٠٣/ سودابه شکیب ممنون
١٠٤/ نسان نودینیان
١٠٥/ بی تا فراهانی
١٠٦/ سلیمان سیگارچی
١٠٧/ مسعود فرزانه
١٠٨/ ابوذر صلح جو
١٠٩/ غلام جمالی
١١٠/ آذر مقدم
١١١/ عباس محمد پور
١١٢/ شهلا عبقری
١١٣/ جملا صابری
١١٤/ مریم بنایی
١١٥/ آذر پویا
١١٦/ حسین شکری
١١٧/ سوران پناهنده
١١٨/ خلیل کیوان
١١٩/ عبدالعظیم مطور
١٢٠/ مونا ده محسنی
١٢١/ شهباز مدنی
١٢٢/ ایرج فرجاد
١٢٣/ صلاح گرامیان
١٢٤/ شعله اقبالی
١٢٥/ فرشته ناجی حبیب زاده
١٢٦/ بهرام کلاه زری
١٢٧/ کیا صبری
١٢٨/ آرش ناصری
١٢٩/ شراره فرشچی
١٣٠/ ناصر آقباشلو
١٣١/ ناهید نعیمی
١٣٢/ فرامرز قربانی
١٣٣/ ایران خاکباز
١٣٤/ حمیرا اصغر نیا
١٣٥/ محمد هوشمند
١٣٦/ ایمان سلیمانی امیری
١٣٧/ حمید رضا ایوبی
١٣٨/ ایرج صفری
١٣٩/ خسرو وزیری سردبیر نشریه اینترنتی پوشه
١٤٠/ آستار دیاموند
١٤١/ حسن پویا کلینیکال تکنولوژیست
١٤٢/ باری علی حنیفی
١٤٣/ نیلوفر کریمی
١٤٤/ زهرا بافتی پور
١٤٥/ محمد احمدی
١٤٦/ ایوار فرهادی
١٤٧/ علی محسنی
١٤٨/ ممدو بابایی
١٤٩/ گلاویژ حیدری
١٥٠/ بهرام جهانبخش
١٥١/ صلاح فتاحی
١٥٢/ آواره الی  ، فعال مدنی
١٥٣/ راضیه صلواتی
١٥٤/ شمی صلواتی
١٥٥/ ایرج رضایی
١٥٦/ محبوبه سیاهمردی
١٥٧/ نازنین برومند
١٥٨/ سهیلا خسروی
١٥٩/ خلیل احدی
١٦٠/ فرید دانایی
١٦١/ بهنام گله داری
١٦٢/ سیاره محمد نژاد
١٦٣/  بهنام منصوریان
١٦٤/ مهدی علی زاده فخراباد
١٦٥/ سفندياردرفشى
١٦٦/ اكبر منشى زاده
١٦٧/محمد منشى زاده .
١٦٨/ مسعود تهرانى
١٦٩/.رضوان مقدم
١٧٠/.رضى جعفرزاده
١٧١/ .كريم طاهرى .
١٧٢/ محمود منشى زاده
١٧٣/ .داوددفين
١٧٤/ .شمس وزیری
١٧٥/ مهین مشهدی رضا،
١٧٦/ شکوه دفین
١٧٧/ کوکب درفشی
١٧٨/ عباس برخورداری
١٧٩/  على قاضى نژاد
١٨٠/  حسن عليخانى
١٨١/ حسين بوياقچى
١٨٢/ على بوياقچى
١٨٣/ حسن موسوى
١٨٤/  فرشته اسانلو
١٨٥/  فاطمه گیوگل
١٨٦/ مهدی رضایی منفرد
١٨٧ / یاشار اسکندری
١٨٨/ اسماعیل شفیعی
١٨٩/  حسین یاور یاد
١٩٠/  حسن داوری،
١٩١/ کیومرث ناصحی،
١٩٢/  شادی اخوان،
١٩٣/ احد مراد پور،
١٩٤/ مهین بویاقچی،
١٩٥/ افروز سلمانپورظهیر
١٩٦/   سجادسلمانپورظهیر
١٩٧/زهراسلمانپورظهیر،
١٩٨/ حسین سلمانپورظهیر،
١٩٩/  زلیخااسدپور،
٢٠٠/ بهمن اسپور،
٢٠١/  همای اسدپور
٢٠٢/   فاطمه اسدپور
٢٠٣/  ابراهیم خیابانی،
٢٠٤/ آرش خیابانی
٢٠٥/   رقیه سلمانپور،
٢٠٦/  آرزو خیابانی
٢٠٧/   سیروس حبیب زاده،
٢٠٨/  هادی حبیب زاده،
٢٠٩/ علی حبیب زاده،
٢١٠/ غلامعلی حبیب زاده،
٢١١/  امیر نادری
٢١٢/   لادن نادری
٢١٣/   علی نادری
٢١٤/   آراد نادری
٢١٥/   محمد نادری،
٢١٦/ محمدباقر نادری،
٢١٧/ مریم باقریه
٢١٨/   ریحانه باقریه،
٢١٩/   اشرف حجتی،
٢٢٠/  آلاله حجتی
٢٢١/  صدرا حجتی
٢٢٢/ نبی فلاحی،
٢٢٣/ نلدر فلاحی
٢٢٤/   زینب فلاحی
٢٢٥/  سکینه مردای
٢٢٦/  حسین مرادی،
٢٢٧/  حسن مرادی
٢٢٨/  الهام مرادی
٢٢٩/   زینب رحیمی،
٢٣٠/ محمد رحیمی،
٢٣١/  شیما محمدی،
٢٣٢/   سوسن محمدی،
٢٣٣/  سونا محمدی،
٢٣٤/  سهیلا صدری
٢٣٥/ پناه نجف پور
٢٣٦/ بهناز احمدی،
٢٣٧/ فرناز احمدی،
٢٣٨/ سردار احمدی
٢٣٩/ نفیسه طاابی،
٢٤٠/  لیلا طالبی،
٢٤١/ حسین طالبی،
٢٤٢/  زهره فیضی
٢٤٣/ فاطمه فارغی،
٢٤٤/ پناه فارغی،
٢٤٥/  فرهاد انعامی،
٢٤٦/  امید ظهری،
٢٤٧/  امیر ظهری،
٢٤٨/   امیرعلی ظهری
٢٤٩/ مریم پورصمدی،
٢٥٠/ نجمه پورصمدی،
٢٥١/ مهدی پورصمدی،
٢٥٢/ شادی سهابی
٢٥٣/  شمیم سهابی
٢٥٤/  علی  فضلی
٢٥٥/  داود کرمی،
٢٥٦/ داور کرمی
٢٥٧/  علی کرمی،
٢٥٨/ زهرا کرمی،
٢٥٩/ بهنام دهقان،
٢٦٠/ رها دهقان،
٢٦١/ ساقی دهقان،
٢٦٢/ شهناز روز نور اروز،
٢٦٣/ رقیه نور افروز
٢٦٤/ کبری نور افروز
٢٦٥/ علی رضا فزساد
٢٦٧/ غلامعلی فرساد،
٢٦٨/  لیلا فرساد
٢٦٩/ نادره فرساد
٢٧٠/  شکوفه فرساد
٢٧١/ حوریه فرج زاده
٢٧٢/ منصور اسانلو
٢٧٣/ عبدالرحمان ابراهیم زاده
٢٧٤/ مینا مینایی
٢٧٥/ آرمین دشتی
٢٧٦/ مهدی پویا
٢٧٧/ پروین آزاد
٢٧٨/ سحر طلوعی
٢٧٩/ امیر توکلی
٢٨٠/ مسعود آذرنوش
٢٨١ / محمد احدی
٢٨٢/ مجید آرام
٢٨٣/ اسماعیل مردوخی
٢٨٤/ عزیزه لطف الهی
٢٨٥/ سولماز فاطمی
٢٨٦/ مهدی یعقوبی
٢٨٧/ مریم زارعی
٢٨٨/ آوات صادقی
٢٨٩/ عباس ماندگار
٢٩٠/ سحر ادیب
٢٩١/ کیمیا پازوکی
٢٩٢/ مهین شیروانی / آواکلیان
٢٩٣/ محمود قائدی
٢٩٤/ ناصر بیرزویی
٢٩٥ نسترن گودرزی
٢٩٦/ کارو مصطفایی
٢٩٧/ مهدی یعقوبی
٢٩٨/ علیرضا شکری
٢٩٩/ رضا پایا
٣٠٠/ شهاب بهرامی
٣٠١/ بهمن سلطانی
٣٠٢/ محمدرزا دهلقی
٣٠٣/ فریدون پارسا
٣٠٤/ اشرف السادت مرتاض،
٣٠٥/ نیمتاج تاجری،
٣٠٦/ ایوب تاجری،
٣٠٧/ سونیا تاجری،
٣٠٨/ سعید تاجری،
٣٠٩/ فریده پوریان،
٣١٠/ کامران پوریان،
٣١١/  کتایون پوریان،
٣١٢/ ساقی انصاری،
٣١٣/ بهناز انصاری،
٣١٤/ محمود احمدی فعال مدنی ایران.
٣١٥/ رضا صداقت ایران
٣١٦/ محمد رضایی سنندج
٣١٧/ آرمان سعید بختی،
٣١٨/ اروات سعید بختی، ن
٣١٩/ ارین، سعید بختی، ارومیه
٣٢٠/ آوات سعیدبختی ارومیه
٣٢١/ جمیله میرکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *