ابوالفضل قدیانی: مسئول اصلی این تبه کاری ها و جنایات شخص علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد

By | ۱۳۹۹-۰۷-۱۶

چند روز پیش امام جمعه اصفهان و امام جمعه بجنورد از نیروی انتظامی خواستند که فضا را برای زنان بی حجاب نا امن کنند گرچه بعداً در صدد توجیه و اصلاح اظهارات خود بر آمدند اما اصل سخن خود را پس نگرفتند، حقیقت این است که ذهنیت و افکار این دو امام جمعه و مقاماتی نظیر آنان و رئیس و فرمانده شان، خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای اساساً امنیت خود را در ناامنی مردم و کشور تعریف و جستجو می کنند تصورشان این است که اگر مردم در امنیت، رفاه، آزادی و آسایش باشند امنیت از حکومت و قدرتمندان سلب می شود.

اصولاً در حکومت‌های استبدادی مقولهٔ امنیت تهی از معنای حقیقی است. نظام های خودکامه امنیت مورد پسند شأن سربه راهی، فرمان پذیری، عدم مخالفت مردم با حکومت است این یعنی سکوت قبرستانی. امنیت حقیقی برای ملت ها و کشورها فقط در نظام‌های دمکراتیک می تواند ایجاد شود چون حکومت از صدر تا ذیل منتخب ملت است و در صورت تخطی و انحراف از وظایفش مردم می توانند بدون خونریزی و خشونت آنان را به زیر بکشند فقط در این صورت است که امنیت حقیقی برای ملت شکل می گیرد .

سخنان این دو امام جمعه مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملت و کشور است سخنانی که سعی دارد ترس و وحشت را در راستای استراتژی نصر بالرعب بر جان و روان مردم مستولی کند. مسبب اصلی جنایت اسید پاشی به صورت تعدادی از بانوان مظلوم که به علت این ظلم ضد بشری عمری را در رنج و اندوه سپری خواهند کرد همین امام جمعه اصفهان یوسف طباطبایی نژاد است که سر کردهٔ سرکوبگران استان اصفهان می باشد.

البته جنایاتی که در گذشته در اثر این گونه سخنان مسموم فتنه انگیز و تحریک کننده صورت پذیرفته و جنایاتی که خدای ناکرده در آینده رخ دهد امکان ندارد بدون موافقت، رضایت و دستور خود کامهٔ ایران علی خامنه ای انجام‌ شده باشد.

این اعمال شنیع و قساوت آمیز انجام می شود که حاکم غاصب ایران چند صباحی بیشتر بر حکومت جبارانهٔ خود ادامه دهد، بنابراین مسئول اصلی این تبه کاری ها و جنایات شخص علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *