فراخوان ستاد نیروهای ملی برای هماهنگی در تحریم انتخابات

By | 2021-04-05

تحریم انتخابات در کشورهایی که دارای قانون اساسی دموکراتیک و قوانین انتخاباتی  مناسب اما دولت های غیردموکراتیک هستند از دیرباز از راه های مؤثر و عمده ی جلوگیری از تقلب در انتخابات بوده و هست.

اما در جمهوری اسلامی، که در آن انتخابات برای هر مرجع و مقامی هیچگاه جز یک نمایش فریبکارانه نبوده و نیست تحریم نمایش های انتخاباتی می تواند و باید یکی از حربه های عمده ی آگاهانیدن مردم به ماهیت تقلبی اصل این رژیم، کمک به کاستن از قدرت ظالمانه ی حاکمان و از میان برداشتن اساس آن باشد.

در گذشته تحریم ها بیشتر به صورت خودانگیخته و تا اندازه ای نیز  به دعوت شخصیت ها و مراکز مخالف این رژیم، اما در فراخوان ها و صداهای  پراکنده صورت گرفته و با اینهمه اثرات محسوسی در نتیجه ی کار داشته است.

شک نیست که به هم پیوستن هرچه بیشتر این صداهای پراکنده و تبدیل آنها به یک صدای واحد نیرومند، افزون بر تقویت روحیه ی مخالفانی که خود نیز به عدم شرکت در نمایش رای گیری تمایل دارند و هر بار هم افزایش می یابند، بخش های باز هم گسترده تری از مردم را به ضرورت منزوی ساختن کامل قدرت حاکم در این بازی فریبکارانه تشویق می کند.

اما تحقق این خواست بطور خودبخود ممکن نیست. برای به هم پیوستن صداهای جدا از هم و مراکز پراکنده ای که در تحریم این بازی رژیم می کوشند عامل دیگری نیز ضرورت دارد. این عامل یک مرکز هماهنگ کننده است که تا کنون وجود نداشته است؛ مرکزی که بتواند همچون یک ستاد عمل کند.

امضاء کنندگان این فراخوان بدین منظور تشکیل ستادی از نیروهای ملی را، که هدف آن یافتن بهترین راه های کمک به هماهنگ شدن همه ی نیروهای تحریم کننده و پیروزی بیشتر این تحریم است، اعلام می کنند.

این ستاد برای گسترش از کمیته هایی که بدین منظور تشکیل شوند و نماینده ای به آن معرفی کنند استقبال می کند و دست آنها را می فشرد.

برای تماس می توانید با نشانی اینترنتی زیر تماس بگیرید.

نشانی : <setadtah@gmail.com>

یکشنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۰

دکتر پرویز داورپناه، محمد رضا روحانی، علی شاکری زند، دکتر مهناز شیرالی، ناصر کاخساز، دکتر علی سادات گوشه، پروفسور شاهرخ وزیری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *