مشهد: فقط افراد درجه یک متوفی اجازه حضور در آرامستان را دارند و صف دفن کردن را ببینید

By | 2021-08-12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.