مرکز آمار ایران :تورم نقطه به نقطه از ۵۱ درصد عبور کرد

By | ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

مرکز آمار ایران اعلام کرد: میزان تغییر شاخص کل تورم در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵١.۴ درصد بود.

به گزارش وبسایت مرکز آمار ایران، در فروردین امسال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با هفت درصد افزایش بود.

کمترین نرخ تورم ماهانه نیز به استان تهران با سه درصد افزایش مربوط می شد.

در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ۱۷۰٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل چهار درصد بیشتر شد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به استان کردستان با ۶۳٫۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۳٫۲ درصد است.

بر این اساس، خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ۱۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٨.٢ درصد کمتر از آن نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.