دروغ وقیحانه روحانی را در کنار این ویدئو ببینید, وقاحت و دروغگویی، صفت مشترک همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی است

By | ۱۳۹۸-۰۳-۲۲

روحانی شیاد امروز وقیحانه ادعا کرد که شرایط عمومی کشور بسیار خوب است. برغم همه این فشارها و آنچه بدخواهان تبلیغ می‌کنند، از شرایط بسیار خوبی برخورداریم. مردم نسبت به ۶ ماه و یکسال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده خود امیدوارترند. شرایط اقتصادی ایران نیز به سمت مطلوب پیش می رود و فشارهای آمریکا به زودی زود بی اثر خواهند شد.

فیلم زیر: نمی‌دانم چه گلی بگیرم به سرم! سخنان تکان‌دهنده یک تولیدگر از عوارض گرانی ناگهانی در بازار
در این کلیپ آن روی سکه گرانی و فیلم سخنان یک تولیدگر را مشاهده می کنید که بر اثر گرانی ناگهانی مواد اولیه ورشکسته شده است و حالا در زیر بار قرض و نزولی که برای سرپا نگه داشتن و جبران خسارت ناشی از گرانی ناگهانی پرداخته است همه چیز را فروخته و کارگرها هم بیکار شده اند.