بازداشت امضاکنندگان بیانیه‌ها در ایران آغاز شد

By | ۱۳۹۸-۰۴-۲۴

در کمتر از ۷۲ ساعت دو تن از امضاکنندگان بیانیه‌های ۱۴ نفره بازداشت و به زندان منتقل شدند. هر لحظه امکان بازداشت دیگر کسانی که نام خود را زیر این بیانیه گذاشته‌اند وجود دارد.
گسترش حمایت‌ها از بیانیه ۱۴ امضایی در داخل و به ویژه خارج از کشور، و فرا‌جناحی‌ بودن دلایل واهمه نظام از این چنین حرکت‌ها است.
محمد خاتمی از «تقویت ذهنیت برانداری» می‌گوید و فرمانده سپاه در لرستان هشدار می‌دهد  انقلاب اسلامی  می‌تواند از دست برود و شاهزاده رضا پهلوی به ایران باز گردد.