«رهبر، خوابی؟ کجایی؟»؛ فیلم فریاد دستفروش بی‌پناه در اهواز که بساطش را ماموران به یغما می‌برند 

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۵

همانگونه که در کلیپ مشاهده می کنید ماموران شهردارى اهواز در یک حرکت ظالامانه با ضرب و شتم یک دستفروش اهوازى بساط او را مصادره کرده‌اند. دستفروش محروم که بساطش را ماموران بساطش را که تمام دار و ندار و سرمایه اش است بار خودرو زده اند تلاش می کند که به خودرو بیاویزد اما از طرف مامور شهرداری تهدید می شود.

در شرایط بحران اقتصادی و بیکاری که وجود دارد جوانان از فقر وبیکارى مجبور هستند جهت امرار معاش به کارهائى از جمله دستفروشى روى بیاورند.

واقعیت این است که افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگی آنان در حد بخور و نمیر همین بساط ها و دستفروشی است چاره و راهی جز دستفروشی برای گذران زندگی ندارند، چرا که کشور در رکود و کارگاه‌ها و کارخانه ها تعطیل یا زیان‌ده هستند، حکومتی که به جای ایجاد اشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مسیر آبادانی و پیشرفت و توسعه اقتصادی سرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برای مداخلات توسعه طلبانه و نظامی و تروریستی در سوریه و عراق و لبنان و یمن است و یا مسئولان و آقازاده هایش مشغول اختلاسهای میلیاردی و انتقال آنها به خارج ایران هستند راهی بجز سرکوب و فشار بر روی مردم محروم در داخل ایران ندارد.