اتاق‌هایی برای فساد!

By | ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

* وحید اشتری

یک سری گلوگاه‌های فساد در کشور وجود دارد که تاکنون راجع به آن حرفی زده نشده و به تاریک‌خانه‌ها و کلونی‌های قدرت تبدیل شده‌اند.

یکی‌اش اتاق بازرگانی است. در بیش از ۶۰ «شورای حاکمیتی» عضو است و حتی درخواست عضویت در ۶۰ شورای حاکمیتی دیگر همچون شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت را هم داده است که با رانت‌های اطلاعاتی و لابی‌هایی که دارند فسادهای عجیبی رقم می‌زنند.

یک رقم کوچک فساد در اتاق بازرگانی، ۲۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه کارت بازرگانی است که تنها یکی از اختیارات این اتاق است! دیگر رسما مجلس کشور را اتاق بازرگانی مشخص می‌کند.

یکی دیگر از آن‌ها سازمان نظام پزشکی است. رسما یک نهاد صنفی به کلونی قدرت تبدیل شده است. فقط یک کار اینها همین هزینه کردن چند ده هزار میلیارد تومان پول کشور در شرایط تحریم به اسم طرح تحول سلامت بود با آن فسادی که رقم زد. نهایتا هم وزیر استعفا کرد و نظام سلامت کشور ورشکسته شد.

* فعال اجتماعی و عدالتخواه