احتمال فرار مسئول پرونده دستگیر شدگان متهم به ترور دانشمندان هسته ای به اسرائیل

By | ۱۳۹۸-۰۵-۳۰

فرشته قاضى (روزنامه نگار ساکن آمریکا) از احتمال فرار مسئول پرونده دستگیر شدگان متهم به ترور دانشمندان هسته ای  به اسرائیل خبر داد.