سیاست خارجی جمهوری اسلامی چقدر اسلامی است؟

By | ۱۳۹۸-۰۶-۰۲

ایدئولوژی نهضت خمینیسم، آمیزه‌ای است از شیعه‌گرایی رادیکال، سوسیالیسم بد فهمیده شده و غرب ستیزی خام

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ایران، چقدر اسلامی است؟