تخریب اموال مردم توسط مزدوران سرکوبگر خامنه ای برای ایجاد رعب و وحشت/بعد هم فیلم میگیرن که مردم اغتشاشگر هستن واموال عمومی را تخریب کردن/ ۵ تیر

By | 2018-06-26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.