ابراز تاسف رئیس کانون وکلا از اظهارات رئیس دیوان عالی ایران درباره وکلای زن 

By | ۱۳۹۸-۰۴-۰۸

عیسی امینی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از اظهارات اخیر رئیس دیوان عالی کشور در ایران درباره وکلای زن ابراز تاسف کرد گفت که این نشانه دیدگاه اشتباه نسبت به زنان است.

یک روز پیش احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور ایران از قضات خواسته بود که هنگام رسیدگی به پرونده‌های قضایی مواظب زنان وکیل باشند چون “برخی از آنها با ناز کردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتارهای خود کنند که باید مواظب بود.”

امینی گفت که استفاده از کلماتی چون “برخی و بعضی نمی‌تواند مانع انتقال مفهوم تهمت و تحقیر زنان شود”.

او این اظهارات را “شایسه مسند عالی ترین مرجع قضایی” ندانست.