گزارش یک هم‌وطن شیروانی از پول‌ پاشی برای حضور مردم در مراسم سخنرانی روحانی

By | 2019-07-15