روز جهاني کوروش 

By | 2021-10-29

بيست و نهم اكتبر روز جهاني كوروش (سايرس دي Cyrus Day) نام گذاري شده است كه از ديرباز پارسيان، يهوديان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك المنافع، آن را گرامي داشته و رعايت مي كنند.

در برخی از سال ها، 29 اکتبر مصادف با هفتم آبان است از جمله سال 1394 و در سال 1395 مصادف با 8 آبان. در ایران و کشورهای ایرانی تبار از زمان های پیش، هفتم آبان منظور می شده است. در سه دهه اخیر برگزاری این مراسم در کالیفرنیا، سوئد، کانادا، هند و میان تاجیکان چشمگیرتر از نقاط دیگر بود و اخیرا در ایران. برخی نوشته اند که کوروش بزرگ بنیادگذار ایران در همین روز به دنیا آمده بود و زادروز اوست ولی سندی در این زمینه ارائه نشده است.


اين روز به مناسبت تكميل تصرف پایتخت نظام دیکتاتوری بابل به دست ارتش پارسیان (29 اكتبر سال 539 پيش از ميلاد) و پايان دوران ستمگري در دنياي باستان و اعلام حقوق انسان برقرار شده است.

دو هزار و 560 سال پيش در همان ماه (اکتبر ـ آبان) اعلاميه تاريخي كوروش بزرگ در تعريف حقوق افراد و ملل و چگونگي تأمين آن انتشار يافت كه پایه و نخستين سنگ بناي يك دولت مشترك المنافع جهاني و هر سازمان بين المللي بشمار مي آيد. حقوق انسان از دیدگاه کوروش که همان زمان مکتوب شده است موجود است و «استوانه کوروش Cyrus Cylinder» نامیده می شود و متفاوت از تعاريف اعلاميه حقوق بشر مصوّب شورای انقلاب فرانسه (مجلس انقلاب) در 1789 نيست. پیشنویس اعلامیه کنونی حقوق بشر مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر 1948 به دست رنه کاسین Rene S. Cassin یک حقوق دان یهودی فرانسوی (1887 ـ 1976، استاد حقوق و قاضی) تنظیم شده است که به اظهار خود او از ارادتمندان کوروش بزرگ بود و یک مقاله درباره نظرات کوروش، زیر عنوان «نسخه ای همیشگی برای درمان دردهای جوامع، تأمین صلح و سعادت بشر» نوشته بود. به نظر او، کوروش عمیقا معتقد به وجود یک آرمان مشترك میان انسان بود و به همین لحاظ خواهان حقوق يكسان و انتقال ناپذير برای همه مردم.

کوروش از یک شهرت جهانی بسیار برخوردار است و به نام او در کشورهای مختلف شهر و خیابان و ساختمان فرهنگی اسم گذاری شده و در گوشه و کنار جهان، همه کسانی که دوران دبیرستان را گذرانیده اند با نام کوروش، افکار و کارهای او آشنا هستند. در ایالت مینه سوتای آمریکا، شهری به نام کوروش است (Cyrus city). نام کوروش در بسیاری از کتب مقدس هم آمده است. همین شهرت سبب شده بود در سپتامبر 2005 (شهریورماه) که گزارش هایی در باره ساختن سد سیوند و احتمال آسیب رسی به گورگاه او انتشار یافته بود نگرانی جهانی را به دنبال داشت و شبکه های تلویزیونی با استفاده از اين فرصت، در باره او و اندیشه های همیشه پایدارش برنامه پخش کردند.

در سه دهه اخیر، فرضیه کوروش در زمینه برقراری یک نظام جهانی مرکب از ملل مشترک المنافع و تدوین قانونی واحد حاکم بر روابط ملل و ايجاد يک سيستم دادرسي جهاني برای تعقیب قضایی و مجازات متجاوزان به اموال عمومی و حقوق و تکالیف باردیگر مورد توجه ویژه اندیشمندان و استادان علم حکومت قرارگرفته است و برخی از آنان که معتقدند با رشد فکری و تعقّل نسل نوین، اداره جوامع ملّی با نظامات به ارث مانده از گذشته دشوار شده است راه حل مسائل جهان امروز را رعایت آن فرضیه (نظرات کوروش) می دانند.
– – – – –
سبب تغییر تلفظ Cyrus در غرب این بوده است که اروپاییان این نام را از کتاب های یونانیان برداشته اند. یونانیان کوروش را درست تلفظ می کردند، ولی اروپاییانِ دیگر همان حروف رابا تلفظِ حروف خودشان، فرانسوي زبانان: سیروس و در کشورهای انگلیسی زبان: سایرس.
مهمترين رويدادهاي ايران و جهان: نوشيروان کيهاني زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *