شهروندی در مترو فریاد می‌زند: لعنت به این حکومت، لعنت به این دولت، لعنت به این دین

By | ۱۳۹۸-۰۲-۱۳