بعید می‌دانم که این همه کشتی و بمب افکن برای گرفتن «جشن تولد برای خامنه‌ای» نزدیک ایران آمدند

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۰

دکترنورالدین‌پیرمؤذن نماینده مجالس ششم و هفتم با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نزدیک‌تر شدن کشتی‌ها به خلیج فارس؛ من بعید می‌دانم که این همه کشتی و بمب افکن برای گرفتن «جشن تولد برای آقای خامنه‌ای» نزدیک ایران آمده باشند