این برجها متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که با تخریب بیش از ده هکتار از باغهای قدیمی کن و با پول مردم برای یک مجمع بی خاصیت در غرب تهران ساخته شده اند!

By | ۱۳۹۸-۰۲-۲۴