درآمد بانک مرکزی از محل فروش ارز در سال ۹۶ رکورد زد

By | ۱۳۹۸-۰۶-۰۶

با افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ و ثبت رکورد قیمت میانگین ۴۰۴۵ تومان برای آن در این سال، درآمد بانک مرکزی از محل فروش ارز با افزایش قابل توجهی به عدد ۱۳۶۳ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ که قیمت دلار سه برابر شده بود، درآمد دولت از محل فروش ارز حتی در مسیر کاهش قرار گرفته بود.

به گزارش «نود اقتصادی» با افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ و ثبت رکورد قیمت میانگین ۴۰۴۵ تومان برای آن در این سال، درآمد بانک مرکزی از محل فروش ارز با افزایش قابل توجهی به عدد ۱۳۶۳ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ که قیمت دلار سه برابر شده بود، درآمد دولت از محل فروش ارز حتی در مسیر کاهش قرار گرفته بود.

با توجه به ثبت یک رکورد جدید از درآمد بانک مرکزی از محل افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ به نظر می‌رسد گرانی بی‌سابقه دلار در سال ۹۷ این درآمد را در این سال به یک رکورد بی‌سابقه خواهد رساند.